Kontrole w podmiocie leczniczym

tworzenie i rejestracja podmiotow medycznych

Ze względu na regulowany charakter działalności leczniczej kontrole stanowią nieodłączny element prowadzenia podmiotu leczniczego. Zakres kontroli jest uzależniony od instytucji, która wszczyna postępowanie kontrolne, a katalog wymagań prawnych jest niezwykle obszerny. Oferujemy jednorazowy bądź systematyczny nadzór spełniania wymagań prawnych w Państwa placówce, dzięki czemu ryzyko wystąpienia uchybień lub niezgodności zostaje realnie zminimalizowane. Przygotujemy niezbędną dokumentację, procedury, a także zweryfikujemy, w jakim stopniu spełniają Państwo wymagania będące w zakresie kontroli prowadzonej przez takie instytucje jak: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Wojewoda, Minister Zdrowia, NFZ, a także Państwowa Inspekcja Pracy czy też Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.