Analiza kosztów w podmiocie leczniczym

analiza-kosztow-w-podmiocie-leczniczym

 

Rachunek kosztów jest najważniejszym instrumentem zarządzania podmiotem leczniczym. Prowadzenie rachunku kosztów pozwala uzyskać informacje o kosztach jednostkowych i całkowitych wytworzonych usług medycznych, określić czynniki wpływające na strukturę kosztów oraz umożliwi podejmowanie poprawnych decyzji zarządczych. Dzięki prowadzeniu ewidencji kosztów otrzymają Państwo wachlarz informacji zarządczych, co ułatwi kontrolę kosztów i ich optymalizację. Prowadzenie rachunku kosztów pozwoli Państwu poprawić rentowność całego podmiotu leczniczego.