PN-EN 18001/ OHSAS 18001

PN-EN-18001-OHSAS-18001

PN-EN 18001/ OHSAS 18001 to standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu zarządzania BHP zapewnia prawidłową identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zmniejszenie ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz spełnienie wymagań prawnych. Istotą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest poprawa świadomości pracowników w temacie ryzyka i przepisów prawnych dotyczących BHP. Certyfikat PN-N 18001/ OHSAS 18001 zapewnia poprawę wizerunku firmy oraz jest kluczem do wielu przetargów i inwestycji.