Najczęściej zadawane pytania

Jest to ta sama norma. Różnica zapisu wynika z faktu, że norma ISO ukazała się w 2008 roku, natomiast Polski Komitet Normalizacyjny przetłumaczył i wydał normę w lutym 2009r. Obie wersje są poprawne i równoważne, jednak zalecamy by w dokumentacji systemowej stosować jednolity zapis.

 Koszt certyfikacji jest uzależniony od kilku czynników, przede wszystkim:

– od czasu trwania audytu, a ten jest kalkulowany w oparciu o ilość zatrudnionych osób (niezależnie od formy zatrudnienia),

– złożoności realizowanych procesów- np. jeżeli firma nie prowadzi prac związanych z projektowaniem, czas trwania audytu może zostać skrócony o nawet 30%,

– opłaty akredytacyjnej- jej brak może świadczyć o tym, że jednostka certyfikująca nie posiada akredytacji , a więc należy rozważyć wartość takiego certyfikatu, ponieważ większość kontrahentów nie honoruje certyfikatów nieakredytowanych.

W kosztach certyfikacji należy uwzględnić koszty dojazdu i zakwaterowania auditora. Klient jest bowiem zobowiązany do zapewnienia noclegu dla auditora dzień przed planowanym terminem auditu.

Na Państwa życzenie uzyskujemy niezobowiązujące oferty z akredytowanych jednostek certyfikujących dla porównania kosztów i warunków współpracy.

Nowa edycja normy ISO 9001 z 2015 roku wprowadza zmiany, na których wprowadzenie firmy posiadające certyfikat wydany w oparciu o poprzednią wersję (2008) mają termin 3 lat od dnia ukazania się normy ISO 9001:2015 we wrześniu 2015 roku. W ramach przygotowań należy uporządkować istniejący system. Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami nowej normy już teraz i przygotowania planu wdrożenia tych zmian.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy! Zapraszamy do kontaktu tel. 539 383 053e-mail: biuro@med-legis.pl