ISO w placówkach medycznych

21

Uzyskanie certyfikatu zapewni Państwu dodatkowe punkty przy ocenie oferty w postępowaniu NFZ w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia wśród kryterium oceny oferty wskazuje między innymi „jakość- ocenę zewnętrzną”. Spełnienie tego wymagania polega na uzyskaniu certyfikatu wydanego na podstawie pozytywnego wyniku auditu certyfikującego, który przeprowadza zewnętrzna akredytowana jednostka. Zależnie od realizowanego zakresu świadczeń punktowane są certyfikaty: ISO 9001 systemu zarządzania jakością oraz certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jesteśmy liderem wśród doradców, którzy na co dzień pełnią funkcję auditorów branży medycznej w wiodących jednostkach certyfikujących. Mamy wiedzę, umiejętności, doświadczenie i talent by zająć się profesjonalnie także Państwa placówką. W oparciu o ponad 7-letnie praktyczne doświadczenie w systemach zarządzania oraz branży ochrony zdrowia oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/PN-N 18001 przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Przygotowana przez nas dokumentacja jest czytelna, zrozumiała i adekwatna do Państwa placówki oraz uwzględnia wymagania prawne, wynikające z tytułu prowadzenia działalności leczniczej, które są również egzekwowane przez podmioty kontroli zewnętrznej takie jak NFZ, Urząd Wojewódzki, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna itp.

Certyfikaty ISO 9001 są wydawane na podstawie pozytywnego wyniku auditu certyfikującego, który przeprowadza zewnętrzna jednostka certyfikująca. Audit polega na ocenie przez uprawnionego auditora wdrożonego systemu zarządzania. Czym jest system zarządzania jakością? (ISO 9001)

Jest to sposób w jaki podmiot organizuje, kieruje i kontroluje swoimi działaniami, jak realizuje wymagania normy ISO 9001 by zapewnić wysoką jakość realizowanych usług. W dużym stopniu system jest oparty na wszelkich wymaganiach prawnych wynikających z prowadzenia działalności leczniczej. Dlatego pierwszym krokiem w naszej współpracy jest analiza Państwa placówki i ocena- w jakim stopniu wymagania te są spełniane. W razie potrzeby korygujemy nieprawidłowości. Z naszego doświadczenia wynika, że przy tak częstych zmianach w przepisach prawa związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zdarza się, że niektóre zarządzenia/ rozporządzenia oraz ich zmiany umykają przy natłoku codziennej pracy z pacjentami. Następnym krokiem jest opracowanie tak zwanej dokumentacji systemowej- czyli wszystkich dokumentów, które są wymagane przez normę ISO 9001 oraz dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa- są to między innymi Księga Jakości, procedury, instrukcje, upoważnienia, zgody pacjentów itp. Przeprowadzamy ocenę Państwa dostawców, badamy satysfakcję pacjentów, określamy Państwa cele dotyczące jakości, weryfikujemy infrastrukturę i wyposażenie medyczne- takie są wymagania normy ISO 9001. Zapoznajemy Państwa z dokumentacją, wyjaśniamy znajdujące się z niej zapisy, korygujemy o Państwa uwagi. Gdy opracujemy system, stworzymy dokumentację przychodzi czas na przeprowadzenie auditów wewnętrznych, mających na celu potwierdzenie zgodności na spełnienie stawianych wymagań, a w razie stwierdzenia niezgodności podjęcie działań korygujących. Audity wewnętrzne są niezbędne, by podejść do auditu certyfikującego i uzyskać certyfikat i muszą być przeprowadzone przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami- my takie posiadamy. Ostatnim działaniem przed certyfikacją jest Przegląd zarządzania- gdzie podsumowujemy przeprowadzone działania i planujemy doskonalenie placówki.

W czasie trwania przygotowań do certyfikacji służmy pomocą przy wyborze jednostki certyfikującej, negocjujemy ceny, współpracujemy jedynie z jednostkami, które posiadają akredytację PCA- ponieważ jedynie certyfikaty wydane przez takie organizacje zostaną honorowane przez NFZ. Istnieje możliwość by prowadzący konsultant uczestniczył i wspierał merytorycznie Państwa na audicie certyfikującym.

I taki właśnie model działania odróżnia nas od firm konkurencyjnych, które przekazują gotowe dokumenty jedynie zgodne z normą, a nie zawsze z realiami Państwa pracy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat:

  • jakie wymagania należy spełnić by otrzymać certyfikat ISO

  • ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001- który certyfikat ISO warto zdobyć, zależnie od rodzaju realizowanych świadczeń

  • na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze jednostki certyfikującej

zapraszamy do kontaktu i nieodpłatnej konsultacji.