ISO 27001

ISO 27001 to międzynarodowa norma określająca wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wdrożenie systemu zarządzania ISO 27001 pozwala na skuteczną ochronę wszelkich poufnych danych firmy- osobowych, finansowych oraz handlowych oraz na prawidłową identyfikację zagrożeń wynikających z gromadzenia i przetwarzania informacji. Ponadto system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewnia, że dostęp do określonego obszaru danych posiadają jedynie osoby upoważnione oraz że firma zapewnia zarówno technologiczne jak i organizacyjne rozwiązania zabezpieczające. Certyfikat ISO 27001 to bezpieczeństwo informacji gromadzonych przez firmę, co wpływa na poprawę wizerunku i wzrost zaufania Klientów.