O nas

o-nas-med-legis

Kompleksowe doradztwo w zakresie wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001 w następujących branżach:

ISO dla podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich m.in. Przychodnie, Gabinety stomatologiczne, Szpitale, Laboratoria diagnostyczne.
ISO dla firm transportowych i spedycyjnych (transport międzynarodowy i krajowy)
ISO dla firm usługowych m.in. szkoleniowych, konsultingowych, sprzątających, hotelarskich oraz agencji ochrony osób i mienia
ISO dla firm produkcyjnych
ISO dla instytucji administracji publicznej

Serwis roczny systemów zarządzania, niezbędny dla utrzymania systemu i certyfikatu, czyli przeprowadzenie i udokumentowanie:

Auditów wewnętrznych
Przeglądu zarządzania
Działań korygujących
Badania satysfakcji klienta
Oceny dostawców
Oceny zgodności z wymaganiami prawnymi

Przeprowadzenie auditów wewnętrznych- usługa obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnej z wytycznymi audytowania i normą ISO 19011.

Aktualizację Systemu Zarządzania oraz pomoc w wprowadzeniu zmian wynikających z nowego wydania normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Kompleksową usługę związaną z przygotowaniami do wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301. Zachęcamy do współpracy także firmy, które już ww. system wdrożyły, ale potrzebują obiektywnego zewnętrznego eksperckiego spojrzenia na organizację. Wdrożenie i nadzór systemu ISO 22301 obejmuje m.in.:

prowadzenie audytów mających na celu niezależną ocenę funkcjonowania wdrożonego już  lub w trakcie wdrażania systemu,
właściwe alokowanie zasobów,
zwizualizowanie ryzyka dla organizacji

Szkolenia zamknięte i otwarte m.in. z zakresu ISO 9001 (szkolenia dla Auditorów wewnętrznych, Specjalistów ds. jakości, Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością, wdrożenie zmian nowej normy ISO 9001:20015), BHP, a także z prawa medycznego i organizacji systemu ochrony zdrowia (Prawa pacjenta, Trudny pacjent, Kontraktowanie świadczeń, Kontrole w podmiocie leczniczym). Poziom zaawansowania szkoleń, zajęcia praktyczne i osoba prowadząca zawsze są dostosowane do oczekiwań i dedykowane do branży Klienta.

Doradztwo dla podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich w zakresie:

Tworzenia i prowadzenia podmiotów leczniczych
Dostosowania pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej
Tworzenia wizerunku podmiotu leczniczego na lokalnym rynku (m.in. stworzenie logo, strony internetowa, kampanie informacyjne i marketingowe)
Przygotowania podmiotu do kontroli zewnętrznej- Urząd Wojewódzki, Sanepid, NFZ
Przygotowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Analizy kosztów podmiotu leczniczego