tiry
certyfikacja ISO
w zakresie spedycji i transportu
21

certyfikacja ISO placówek medycznych

iso w firmach uslugowych

Udowodnij swoją jakość!

aktualizacja

AKTUALIZACJA NORMY
ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Systemy zarządzania jakością i zarządzanie placówką medyczną – wdrażanie ISO

Stawiamy na dobre rozwiązania dla firm. Wdrażanie ISO jest według nas działaniem, które pozwala rozwijać się przedsiębiorstwom i działać w przemyślany sposób. System zarządzania jakością wspiera firmy w podejmowaniu określonych kroków oraz pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku marki, zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych. Nasze działania koncentrują się na przygotowywaniu dokumentacji, która pozwala zdobyć certyfikat ISO 9001 bądź certyfikat ISO 14001.

W ramach świadczonych usług proponujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wprowadzania norm i certyfikacji systemów zarządzania jakością ISO 9001, a także systemów zgodnych z normami ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001. Nasze rozwiązania pozwalają na sprawniejsze zarządzanie placówką medyczną. Ofertę kierujemy bowiem głównie do podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich, a także firm transportowych, przedsiębiorstw usługowych, producentów, instytucji administracji publicznej. Przeprowadzamy również audyty i aktualizujemy wprowadzone systemy.

Certyfikat ISO
szansą na rozwój

Skuteczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem staje się niezbędnym elementem rozwoju. Dla pozyskania kluczowych Klientów istotne jest, by Państwa firma była wiarygodna i zapewniała wysoką jakość swoich usług. Najczęściej wdrażanym
i certyfikowanym systemem jest ISO 9001- zarządzanie jakością. Wdrożenie systemu zarządzania zgodnego
z międzynarodową normą ISO 9001 jest najlepszym potwierdzeniem najwyższych standardów pracy
i obsługi Klienta.

dowiedz się więcej

Certyfikat ISO w placówkach medycznych

Uzyskanie certyfikatu zapewni Państwu dodatkowe punkty przy ocenie oferty w postępowaniu NFZ
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia wśród kryterium oceny oferty wskazuje między innymi „jakość- ocenę zewnętrzną”. Spełnienie tego wymagania polega na uzyskaniu certyfikatu wydanego na podstawie pozytywnego wyniku auditu certyfikującego, który przeprowadza zewnętrzna akredytowana jednostka.

dowiedz się więcej

Wdrażanie ISO w firmach produkcyjnych

Dzięki uzyskaniu certyfikatów na zgodność
z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/PN-N ISO 18001 kontrahenci mają gwarancję, że dostosowali Państwo produkcję w swoich przedsiębiorstwach do międzynarodowych standardów. Dodatkowo jest to niewątpliwy prestiż i wyróżnienie się na tle konkurencji. Naszym celem jest nie tylko pomoc
w uzyskaniu certyfikatu, ale przede wszystkim usprawnienie procesów produkcji i zarządzania firmą, tak aby nasi Klienci osiągnęli jak najlepsze korzyści biznesowe.

dowiedz się więcej